รหัส ชื่อเอกสาร ลิงก์ไฟล์ วันที่เผยแพร่ ประเภทเอกสาร
187 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ดาวน์โหลด 29/9/2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
186 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินโดยการสอบสัมภาษณ์และพิจารณาประวัติ ดาวน์โหลด 27/9/2565 ประกาศรายชื่อสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน
185 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินโดยการสอบสัมภาษณ์และพิจารณาประวัติ ดาวน์โหลด 27/09/2565 ประกาศรายชื่อสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน
184 รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถยนต์) ดาวน์โหลด 20/9/2565 ประกาศรับสมัครงาน
183 รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี) ดาวน์โหลด 20/9/2565 ประกาศรับสมัครงาน
182 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ดาวน์โหลด 11/3/2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
181 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินโดยการสอบสัมภาษณ์และพิจารณาประวัติ ดาวน์โหลด 3/3/2565 ประกาศรายชื่อสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน
174 รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ดาวน์โหลด 22/2/2565 ประกาศรับสมัครงาน
166 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ดาวน์โหลด 28/10/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
165 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินโดยการสอบสัมภาษณ์และพิจารณาประวัติ ดาวน์โหลด 25/10/2564 ประกาศรายชื่อสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน
164 รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ดาวน์โหลด 11/10/2564 ประกาศรับสมัครงาน
163 รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ดาวน์โหลด 11/10/2564 ประกาศรับสมัครงาน
162 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ดาวน์โหลด 26/3/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
161 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ การสอบสัมภาษณ์ ดาวน์โหลด 22/3/2564 ประกาศรายชื่อสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน
160 รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ดาวน์โหลด 11/3/2564 ประกาศรับสมัครงาน