รหัส ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ประเภทเอกสาร
203 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อจัดจ้างปฏิบัติงานบริการ ตำแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 12/10/2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
202 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และการพิจารณาประวัติ (นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา) 11/10/2566 ประกาศรายชื่อสัมภาษณ์
201 รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ (นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษาและช่างเทคนิค) 4/10/2566 ประกาศรับสมัครงาน
200 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อจัดจ้างปฏิบัติงานบริการ ตำแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 28/6/2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
199 สรรหาบุคคลภายนอกเพื่อจัดจ้างปฏิบัติงานบริการ ตำแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 23/6/2566 ประกาศรายชื่อสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน
198 รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ 19/5/2566 ประกาศรับสมัครงาน
197 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ (นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา) 30/1/2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
196 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ การสอบสัมภาษณ์ และการพิจารณาประวัติ (นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา) 27/1/2566 ประกาศรายชื่อสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน
195 รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ (นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา) 17/1/2566 ประกาศรับสมัครงาน
191 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ 2/11/2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
190 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินโดยการสอบสัมภาษณ์และพิจารณาประวัติ 27/10/2565 ประกาศรายชื่อสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน
189 รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ (นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา) 12/10/2565 ประกาศรับสมัครงาน
188 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 4/10/2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
187 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 29/9/2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
186 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินโดยการสอบสัมภาษณ์และพิจารณาประวัติ 27/9/2565 ประกาศรายชื่อสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน